Polityka prywatności

Poniższa Deklaracja Prywatności Danych opisuje sposoby, za pomocą których fishin-frenzy.net pozyskuje i przetwarza Dane Osobowe swoich użytkowników. Platforma ta gromadzi informacje wyłącznie w celu realizacji swojego uzasadnionego interesu w oferowaniu partnerskiej usługi marketingowej lub zapewnieniu ogólnego utrzymania i rozwoju witryny. Wszystkie działania w tym zakresie są rzetelnie realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Słowo wstępne

Informacje O Tej Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności potwierdza procedury stosowane przez fishin-frenzy.net w celu gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania i ochrony informacji przekazywanych przez użytkowników podczas korzystania z naszej strony internetowej lub usług. Dodatkowo ilustruje prawa dotyczące ochrony danych, które obowiązują każdego użytkownika serwisu.

Zapoznaj się z definicjami następujących słów prawnych, które zostaną wyświetlone w niniejszej Polityce prywatności:

Definicje:

Dane osobowe i ich gromadzenie

fishin-frenzy.net jest zobowiązany do zbierania określonych Danych Osobowych od osób odwiedzających witrynę internetową w celu świadczenia określonych usług platformy. Zadanie to jest realizowane w jeden lub więcej z następujących sposobów:

Podczas korzystania z fishin-frenzy.net lub rozszerzonych w ten sposób usług użytkownicy mogą celowo udostępniać różne Dane Osobowe. Na przykład, gdy osoba wypełnia nasz formularz kontaktowy, celowo wpisuje swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail; uważamy, że dane te są dostarczane z własnej woli i za ich zgodą.

Kiedy klient nawiązuje jakąś komunikację z fishin-frenzy.net, może udostępniać informacje wykraczające poza jego e-mail i imię na jednej lub wielu wymienionych wiadomościach. Celowe podanie tych danych przez użytkownika oznacza jego dobrowolną zgodę. Wszelkie dane przekazane przez użytkownika, które nie są związane z naszą rozmową z klientem lub usługami świadczonymi przez serwis fishin-frenzy.net, nie będą jednak przetwarzane.

Strona fishin-frenzy.net wykorzystuje pliki cookies do monitorowania działania naszej strony internetowej oraz do oceny preferencji lub tendencji naszych klientów. Dzięki temu możemy skuteczniej przewidywać ich potrzeby i zaspokajać je. Wdrażanie plików cookies nie ma na celu indywidualnej identyfikacji użytkownika, ale raczej analizę grup użytkowników w oparciu o wspólne atrybuty lub trendy behawioralne.

Postępowanie z danymi osobowymi

fishin-frenzy.net wyłącznie ocenia Dane Osobowe Użytkowników w celu przeprowadzenia czynności określonych na naszej stronie internetowej, zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego przeglądania dla odwiedzających stronę internetową oraz zbadania potencjalnych opcji poprawy naszych usług. Skrupulatnie przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów chroniących prawa użytkowników do danych.

Przyczyny gromadzenia i przetwarzania danych użytkowników witryny FishIn-Frenzy.net są następujące:

  1. Wykonanie umowy: określone dane osobowe muszą być dostarczone w celu zapewnienia świadczenia usług określonych na naszej stronie internetowej.
  2. Przestrzeganie obowiązków prawnych: fishin-frenzy.net jest upoważniony do gromadzenia dokładnych danych osobowych w celu przestrzegania warunków ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i innych obowiązujących przepisów prawa.
  3. Uzasadniony interes: W ramach realizacji swojego uzasadnionego interesu w utrzymaniu i rozwoju tej strony internetowej fishin-frenzy.net może również gromadzić lub przetwarzać Dane Osobowe, pod warunkiem że jest w stanie sprawdzić, czy takie starania nie narzucają w jakikolwiek sposób praw odwiedzających.
  4. Zbieranie za zgodą: Odwiedzający stronę internetową mogą zażądać, aby ich Dane były przetwarzane z powodów innych niż określone w poprzednich kategoriach.

Zwracamy uwagę, że chociaż fishin-frenzy.net może pełnić rolę Administratora Danych w tym kontekście, nie angażuje się w obsługę danych prywatnych. Powstrzymujemy się od przechowywania jakichkolwiek danych w naszych systemach w jakikolwiek sposób. Zamiast tego kasyna internetowe są odpowiedzialne za zarządzanie Twoimi danymi osobowymi, jeśli zdecydujesz się na rejestrację w którymkolwiek z nich.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z kasynem, w którym się zarejestrowałeś, ponieważ w tym scenariuszu działa ono jako podmiot przetwarzający dane.

Dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe

Częścią obowiązków fishin-frenzy.net jest zbieranie wyżej wymienionych danych w celu realizacji głównych usług serwisu.

Poniżej przedstawiono odrębne cele, które obejmują gromadzenie i przetwarzanie danych:

Integracja plików cookie

Pliki cookie to pliki danych, które strony wykorzystują do identyfikacji użytkowników, przynosząc dodatkowy wgląd w funkcje różnych aspektów naszej strony internetowej. Ponadto monitorują interakcje z użytkownikami w różnych gałęziach naszych treści. W rezultacie fishin-frenzy.net może wykorzystać te dane do planowania i przeprowadzania aktualizacji, które zmienią funkcjonalność naszej strony internetowej w przyszłości z korzyścią dla użytkowników.

Podczas pobytu na stronie fishin-frenzy.net mogą wystąpić następujące rodzaje plików cookie:

Podstawowe pliki cookie

Zwane również 'trwałymi plikami cookie' lub 'niezbędnymi plikami cookie' są niezbędne do bezproblemowego działania tej strony internetowej. Bez tych plików cookie określone funkcje, takie jak funkcja automatycznego wypełniania, będą niedostępne dla użytkowników.

Pliki cookie Google Analytics

fishin-frenzy.net może również zbierać pliki cookie oferowane przez Google Analytics w celu głębszego zbadania jego wydajności. Chociaż te pliki cookie nie są wymagane, dostarczają dodatkowych danych o preferencjach naszej bazy klientów i skuteczności naszych treści, pomagając w rozwoju tej platformy internetowej.

Ciasteczka zewnętrznych witryn

Ponadto na stronie fishin-frenzy.net mogą być wykorzystywane pliki cookie pochodzące od firm trzecich, z którymi nawiązaliśmy relacje.

Przechowywanie Danych Osobowych

fishin-frenzy.net powstrzymuje się od zachowywania danych zebranych od swoich użytkowników na naszych serwerach. Jak wspomniano wcześniej, gdy klienci korzystają z fishin-frenzy.net w celu wyboru witryny hazardowej lub specjalnych promocji, nasze oprogramowanie automatycznie przekazuje ich wybory do sugerowanych kasyn. W związku z tym odpowiedzialność za przechowywanie Danych osobowych użytkownika spoczywa na wybranym kasynie internetowym, w którym użytkownik angażuje się i bierze udział.

Przy przetwarzaniu danych użytkowników kasyna, z którymi utworzyliśmy stowarzyszenia, aktywnie przestrzegają przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Niemniej jednak zdecydowanie zalecamy, aby klienci zapoznali się z Polityką prywatności wybranego kasyna, ponieważ może być ona inna niż ta.

Ochrona Danych Osobowych

Nasz dedykowany zespół starannie zadbał o zgodność tej strony z wszystkimi wstępnie przygotowanymi standardami technicznymi, gwarantując tym samym bezpieczne i bezpieczne przeglądanie dla naszych klientów.

Ponadto odwiedzający mogą być również pewni, że fishin-frenzy.net nie ujawni swoich prywatnych informacji osobom nieupoważnionym. Jeżeli jednak ze względu na obowiązki prawne dane klienta muszą zostać ujawnione dodatkowej stronie, takiej jak oficjalna organizacja, fishin-frenzy.net powiadomi o tym klienta i w razie potrzeby uzyska od niego zgodę.

Ponadto żaden z pracowników zatrudnionych przez fishin-frenzy.net nie posiada uprawnień do udostępniania danych osobowych użytkowników. Wszyscy członkowie zespołu podpisali umowy o zachowaniu poufności (NDA). Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest ograniczone do minimalnej liczby pracowników wymaganych do świadczenia naszych usług.

Niemniej jednak mogą zaistnieć nadzwyczajne okoliczności, w których niektóre podmioty, takie jak organy prawne, kontaktują się z fishin-frenzy.net z żądaniami dostępu do danych osobowych naszych użytkowników. Takie incydenty mogą wystąpić np. podczas bezprawnego badania zachowania użytkownika. W takich przypadkach obiecujemy dokładnie ocenić nasze stanowisko i wymagania prawne, a także ustalić zasadność żądania.

W tych okolicznościach fishin-frenzy.net zostanie poddany dokładnej ocenie w celu ustalenia, czy zgodność z takimi ważnymi żądaniami przewyższa prawa do prywatności naszych użytkowników. Konsekwentnie będziemy traktować priorytetowo prawa naszych klientów, chyba że ramy prawne je zastąpią.

Udostępnianie informacji osobistych

W przypadku, gdy osoba trzecia złoży wniosek o dostęp do Twoich Danych Osobowych, fishin-frenzy.net niezwłocznie poinformuje klienta o zaistniałej sytuacji.

Należy pamiętać, że może okazać się konieczne przeczytanie Zasad ochrony prywatności różnych witryn internetowych stron trzecich, ponieważ mogą one nie w pełni odpowiadać naszym własnym.

Ponadto fishin-frenzy.net powinien zapewnić, że określone dozwolone strony trzecie, inne niż sugerowane witryny kasyn, mają uprawnienia do korzystania z Twoich danych. Wymiana Państwa prywatnych informacji z tymi firmami jest wymagana do prawidłowego funkcjonowania platformy internetowej. Na przykład, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi witryny, nasz dostawca usług hostingowych może mieć dostęp do pewnych informacji przesłanych przez użytkowników.

Niemniej jednak zapewniamy, że zobowiązujemy się do przestrzegania warunków określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) i wszystkich innych odpowiednich przepisach o ochronie danych, jeśli chodzi o udostępnianie lub przetwarzanie danych osobowych naszych klientów.

Twoje Prawa Do Prywatności Dotyczące Danych

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, każdemu odwiedzającemu naszą platformę internetową przysługują następujące prawa, do których należą zasady ustanowione w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO):

Więcej uprawnień użytkownika

Mogą mieć zastosowanie dodatkowe przepisy dotyczące pozyskiwania i wykorzystywania Danych Osobowych w odniesieniu do lokalizacji użytkownika. Zachęcamy klientów do skorzystania z naszego formularza kontaktowego, aby dotrzeć do fishin-frenzy.net, jeśli mają więcej pytań. Odpowiemy na wszystkie zapytania w ciągu miesiąca od otrzymania, chyba że określono inaczej.

Zmiany

fishin-frenzy.net zachowuje możliwość zmiany lub aktualizacji dowolnych treści na naszej stronie internetowej, w tym niniejszej Polityki prywatności. Dążymy do informowania klientów o wszelkich modyfikacjach, ale zachowujemy możliwość wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie zmiany w treści strony internetowej wchodzą w życie niezwłocznie po ich wprowadzeniu. Zalecamy, aby użytkownicy okresowo odwiedzali nasze strony Polityki, aby być informowanym o najnowszych wersjach tych dokumentów. Należy pamiętać, że kontynuując korzystanie z poprzednich zmian fishin-frenzy.net, wyrażasz na nie zgodę, niezależnie od tego, czy zostałeś o nich poinformowany.