Tietosuojakäytäntö

Seuraavassa tietosuojaselosteessa kuvataan menetelmät, joilla fishin-frenzy.net kerää ja käsittelee käyttäjiensä henkilötietoja. Tämä alusta kerää tietoja ainoastaan edistääkseen oikeutettua etuaan tarjota affiliate-markkinointipalvelua tai varmistaakseen sivuston yleisen ylläpidon ja kehityksen. Kaikki tähän liittyvät toimet toteutetaan huolellisesti voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Esipuhe

Tietoja tästä tietosuojakäytännöstä

Tämä Tietosuojakäytäntö vahvistaa fishin-frenzy.net: n käyttämät menettelyt, joilla kerätään, säilytetään, käytetään ja suojataan käyttäjien antamia tietoja heidän käyttäessään sivustoamme tai palveluitamme. Lisäksi siinä kuvataan tietosuojaa koskevat oikeudet, jotka koskevat jokaista verkkosivuston käyttäjää.

Tutustu seuraavien juridisten sanojen määritelmiin, sillä näet ne tässä Tietosuojakäytännössä:

Määritelmät:

Henkilötiedot ja niiden kerääminen

fishin-frenzy.net on velvollinen keräämään tiettyjä henkilötietoja verkkosivuston kävijöiltä voidakseen tarjota alustan ilmoitettuja palveluja. Tämä tehtävä suoritetaan yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista:

fishin-frenzy.net: n tai sen laajentamien palveluiden käytön aikana käyttäjät voivat tarkoituksellisesti jakaa erilaisia henkilötietoja. Esimerkiksi kun henkilö täyttää yhteydenottolomakettamme, hän antaa tarkoituksella nimensä ja sähköpostiosoitteensa; katsomme, että nämä tiedot annetaan omasta vapaasta tahdostaan ja hänen suostumuksellaan.

Kun asiakas kommunikoi fishin-frenzy.net kanssa, hän voi jakaa sähköpostiosoitteensa ja nimensä lisäksi tietoja yhdestä tai useammasta lähetetystä viestistä. Käyttäjän tahallinen tietojen antaminen merkitsee hänen tahallista suostumustaan. Käyttäjän lähettämiä tietoja, jotka eivät liity asiakkaan kanssa käymäämme keskusteluun tai fishin-frenzy.net -sivuston tarjoamiin palveluihin, ei kuitenkaan käsitellä.

fishin-frenzy.net -sivusto käyttää evästeitä verkkosivustomme toiminnan seuraamiseen ja asiakkaidemme mieltymysten tai taipumusten arviointiin. Näin voimme paremmin ennakoida ja vastata heidän tarpeisiinsa. Evästeiden käyttö ei kohdistu yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen vaan käyttäjäryhmien analysointiin yhteisten ominaisuuksien tai käyttäytymistrendien perusteella.

Henkilötietojen käsittely

fishin-frenzy.net arvioi ainoastaan käyttäjien henkilötietoja suorittaakseen verkkosivustollamme määritetyt toiminnot, tarjotakseen turvallisen ja miellyttävän selauskokemuksen verkkosivuston kävijöille ja tutkiakseen mahdollisia vaihtoehtoja palvelujemme parantamiseksi. Noudatamme tarkasti kaikkea olemassa olevaa lainsäädäntöä, joka suojaa käyttäjien tietosuojaa.

fishin-frenzy.net perustelee käyttäjätietojen keräämistä ja käsittelyä seuraavasti:

  1. Sopimusperusteinen suorituskyky: Tietyt henkilötiedot on toimitettava, jotta varmistetaan verkkosivustollamme kuvattujen palvelujen toimittaminen.
  2. Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen: fishin-frenzy.net on valtuutettu keräämään tarkkoja henkilötietoja noudattaakseen yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muiden sovellettavien lakien ehtoja.
  3. Oikeutettu etu: Jatkaakseen oikeutettua etuaan tämän verkkosivuston ylläpidossa ja kehittämisessä fishin-frenzy.net voi myös kerätä tai käsitellä henkilötietoja edellyttäen, että se voi varmistaa, että tällaiset pyrkimykset eivät aseta vierailijoiden oikeuksia millään tavalla.
  4. Suostumukseen perustuva tietojen kerääminen: Verkkosivuston kävijät voivat pyytää, että heidän tietojaan käsitellään muista kuin edellä mainituissa kategorioissa mainituista syistä.

Huomatkaa, että vaikka fishin-frenzy.net voi toimia rekisterinpitäjänä tässä yhteydessä, se ei osallistu yksityisten tietojen käsittelyyn. Emme tallenna mitään tietoja järjestelmiimme millään tavalla. Sen sijaan online-kasinot ovat vastuussa henkilötietojesi hallinnasta, jos päätät rekisteröityä johonkin niistä.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä henkilötietojen käsittelystä, suosittelemme, että otat yhteyttä kasinoon, johon olet rekisteröitynyt, koska se toimii tässä skenaariossa tietojenkäsittelijänä.

Miksi keräämme ja käytämme henkilötietoja

Osa fishin-frenzy.net: n velvollisuuksista on kerätä edellä mainitut tiedot sivuston pääpalvelujen toteuttamiseksi.

Jäljempänä esitetään erilliset tavoitteet, jotka koskevat tietojen keräämistä ja käsittelyä:

Evästeiden integrointi

Evästeet ovat datatiedostoja, joita sivustot käyttävät käyttäjien tunnistamiseen, mikä tuo lisätietoa verkkosivustomme eri osa-alueiden toiminnasta. Lisäksi he seuraavat käyttäjien vuorovaikutusta sisältömme eri osa-alueilla. Tämän seurauksena fishin-frenzy.net voi käyttää näitä tietoja suunnitellakseen ja toteuttaakseen päivityksiä, jotka muuttavat verkkosivustomme toiminnallisuutta tulevaisuudessa käyttäjien eduksi.

Saatat kokea joitakin seuraavista evästetyypeistä vierailusi aikana osoitteessa fishin-frenzy.net:

Perusevästeet

Niitä kutsutaan myös "pysyviksi evästeiksi" tai "välttämättömiksi evästeiksi", jotka ovat välttämättömiä tämän verkkosivuston saumattomalle toiminnalle. Ilman näitä evästeitä tietyt ominaisuudet, kuten automaattinen täyttötoiminto, eivät ole käyttäjien käytettävissä.

Google Analytics -evästeet

fishin-frenzy.net voi myös kerätä Google Analyticsin tarjoamia evästeitä voidakseen syventyä sen suorituskykyyn. Vaikka näitä evästeitä ei tarvita, ne tarjoavat lisätietoja asiakaskuntamme mieltymyksistä ja sisältömme tehokkuudesta, mikä auttaa kehittämään tätä verkkoalustaa.

Kolmannen osapuolen evästeet

Lisäksi sellaisten kolmansien osapuolien evästeitä, joiden kanssa olemme luoneet suhteita, voidaan käyttää fishin-frenzy.net -sivustolla.

Henkilötietojen säilyttäminen

fishin-frenzy.net pidättäytyy säilyttämästä käyttäjiltään kerättyjä tietoja palvelimillamme. Kuten aiemmin on todettu, kun asiakkaat käyttävät fishin-frenzy.net valitakseen pelisivuston tai erikoistarjouksia, ohjelmistomme lähettää automaattisesti valintansa ehdotetuille kasinoille. Näin ollen vastuu käyttäjän henkilötietojen tallentamisesta on valitulla nettikasinolla, johon käyttäjä osallistuu ja osallistuu.

Käyttäjien tietoja käsitellessämme kasinot, joiden kanssa olemme luoneet yhdistyksiä, noudattavat aktiivisesti yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) määräyksiä. Suosittelemme kuitenkin, että asiakkaat tutustuvat valitsemansa kasinon tietosuojakäytäntöön, koska se voi olla erilainen kuin tämä.

Henkilötietojen suojaus

Omistautunut tiimimme on huolellisesti varmistanut tämän verkkosivuston noudattamisen kaikkiin ennakkoehtoihin teknisiin standardeihin, mikä takaa turvallisen ja suojatun selauskokemuksen asiakkaillemme.

Lisäksi vierailijat voivat olla varmoja siitä, että fishin-frenzy.net ei paljasta heidän henkilökohtaisia tietojaan luvattomille henkilöille. Jos asiakkaan tiedot on kuitenkin lakisääteisten velvollisuuksien vuoksi luovutettava toiselle osapuolelle, kuten viralliselle organisaatiolle, fishin-frenzy.net ilmoittaa siitä asiakkaalle ja tarvittaessa pyytää siihen luvan.

Lisäksi millään fishin-frenzy.net: n palveluksessa olevalla henkilökunnalla ei ole oikeutta jakaa käyttäjien henkilötietoja. Kaikki tiimin jäsenet ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksia. Henkilötietojesi käsittely on rajoitettu minimimäärään työntekijöitä, joita tarvitaan palveluidemme tarjoamiseen.

Tästä huolimatta voi olla poikkeuksellisia olosuhteita, joissa jotkut tahot, kuten oikeusviranomaiset, ottavat yhteyttä fishin-frenzy.net ja vaativat pääsyä käyttäjiemme henkilötietoihin. Tällaisia tapauksia voi ilmetä esimerkiksi käyttäjän käyttäytymisen lainvastaisen tutkimuksen aikana. Tällaisissa tapauksissa lupaamme arvioida perusteellisesti asemaamme ja oikeudellisia vaatimuksiamme sekä määrittää kysynnän legitiimiyden.

Näissä olosuhteissa fishin-frenzy.net käy läpi perusteellisen arvioinnin selvittääkseen, ylittääkö tällaisten pätevien pyyntöjen noudattaminen käyttäjiemme tietosuojaa koskevat oikeudet. Annamme jatkuvasti etusijan asiakkaidemme oikeuksille, ellei oikeudellinen kehys syrjäytä heitä.

Henkilökohtaisten tietojen jakaminen

Jos kolmas osapuoli pyytää pääsyä henkilötietoihisi, fishin-frenzy.net ilmoittaa viipymättä asiakkaalle tilanteesta.

Huomaa, että sinun saattaa olla välttämätöntä lukea kolmansien osapuolten verkkosivustojen tietosuojakäytännöt, koska ne eivät välttämättä ole täysin omien verkkosivustojemme mukaisia.

Lisäksi fishin-frenzy.net pitäisi varmistaa, että tietyt sallitut kolmannet osapuolet, jotka eivät ole ehdotettuja kasinoita, saavat luvan käyttää tietojasi. Yksityisten tietojesi vaihto näiden yritysten kanssa on välttämätöntä, jotta verkkoalusta toimisi kunnolla. Esimerkiksi sivuston teknisten eritelmien mukaisesti hosting-palveluntarjoajallamme saattaa olla pääsy tiettyihin käyttäjien lähettämiin tietoihin.

Vahvistamme kuitenkin sitoutuvamme noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja kaikkien muiden asiaankuuluvien tietosuojalakien ehtoja, kun kyse on asiakkaidemme henkilötietojen jakamisesta tai käsittelystä.

Tietosuojaoikeutesi koskien tietoja

Tietosuojasäännösten mukaan jokaisella verkkoalustamme kävijällä on seuraavat oikeudet, joihin kuuluvat yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) säännöt:

Lisää käyttöoikeuksia

Lisälait, jotka koskevat henkilötietojen hankkimista ja käyttöä käyttäjän sijaintiin liittyen, voivat päteä. Kehotamme asiakkaita ottamaan yhteyttä yhteydenottolomakkeellamme osoitteeseen fishin-frenzy.net, jos heillä on vielä kysyttävää. Vastaamme kaikkiin kyselyihin kuukauden kuluessa vastaanotosta, ellei toisin mainita.

Muutokset

fishin-frenzy.net säilyttää mahdollisuuden muuttaa tai päivittää verkkosivustomme sisältöä, mukaan lukien tämä tietosuojakäytäntö. Vaikka pyrimme tiedottamaan asiakkaille kaikista muutoksista, säilytämme mahdollisuuden tehdä muutokset ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki verkkosivuston sisällön muutokset tulevat voimaan välittömästi niiden täytäntöönpanon jälkeen. Suosittelemme, että käyttäjät vierailevat säännöllisesti Käytäntösivuillamme pysyäkseen ajan tasalla näiden asiakirjojen viimeisimmistä iteraatioista. On tärkeää huomata, että jatkamalla sivuston fishin-frenzy.net aiempien muutosten käyttöä annat suostumuksesi niihin riippumatta siitä, oletko saanut niistä tiedon.