Maging Responsable

Ang pagpusta sa Internet ay maaaring maging isang kapana-panabik na karanasan, isang di-malilimot at masayang paraan upang palipasin ang panahon. Gayunman, tulad ng maraming perks, mayroon ding mga disbentaha na maaari mong maranasan kung hindi ka mag-iingat. Kung napansin mo na ang pagpusta ay mula sa isang libangan na nagrerelaks tungo sa isang nakasisiphayong gawain at nasusumpungan mo ang iyong sarili na pinababayaan ang iyong pang-araw-araw na buhay, dapat kang humingi ng tulong.

Mas Ligtas na Pagsusugal

Ang pagpusta sa Internet ay isang kasiya-siyang karanasan pangunahin na sapagkat ang iyong katawan ay naglalabas ng 'dopamine '(isa sa mga 'happiness hormone') habang ikaw ay naglalaro. Ang ilang tao ay nagiging sugapa sa damdaming iyon at nahihirapang bumalik sa kanilang karaniwang buhay. Kaya napakahalaga na gumamit ng sentido komun at itigil ang pagsusugal kapag napansin mo ang mga pagbabago sa iyong paggawi.

Ang Aming Payo

Waring napakasimple nito, ‘tumigil na lamang,' subalit marami ang maaaring magpunyagi upang huminto. Kaya nakita mo na ang mga website na paulit-ulit na nagpapayo - huwag maghabol ng mga pagkalugi. Huwag nating kalimutan ang mga casino ay mga negosyo, kaya't palagi nilang makikita ang mga gilid ng bahay. Kapag nakita mo ang isang laro na tulad ni Fishin Frenzy ay may RTP na 96.71%, huwag humabol sa mga eksaktong return na ito. Huwag nating kalimutan ang mga RTPs, higit sa lahat, theoretical, dumikit tayo sa budget at maging maingat sa paggastos.

Isa pa, sundin ang payo sa ibaba upang maiwasan ang problema sa pagsusugal:

Hangga't ikaw ay nananatiling malapit sa payong ito, hindi ka dapat magkaroon ng problema na masiyahan sa mga katuwaan ng mga larong 'casino 'at magkaroon ng malaking panahon!

Di-masupil na mga Kagamitan sa Pagsusugal at mga Tinataglay

Bukod pa sa nabanggit na payo, maaari ka ring bumaling sa iba't ibang responsableng mga kagamitan sa pagsusugal sa lahat ng miyembro ng iyong pasugalan. Gaya ng nabanggit na, ang lahat ng pasugalan na aming inirerekomenda ay legal at kontrolado. Ito'y nangangahulugan na sila'y sumusunod sa ligtas na mga batas sa pagsusugal, at sinasabi nito na ang bawat pasugalan ay dapat na mag-alok sa mga gumagamit nito ng isang pantanging kalipunan ng mga kasangkapan upang maiwasan ang pagkasugapa sa pagsusugal.

Maaari ka ring kumuha ng ilang libreng pagsubok upang masuri kung nagkaroon ka ng problema sa pagpusta sa Internet. Kung nararanasan mo ang ilan sa mga damdaming nakatala sa ibaba, dapat mong isaalang-alang ang pagkuha ng isang pagsubok:

Mangyari pa, hindi lamang ito ang mga tanda. Gayunman, makatutulong sa iyo ang listahan upang makita ang isang posibleng suliranin, at ito'y isang mabuting paraan ng pagtiyak kung kailangan mo ng tulong. Maaari kang makasumpong ng maraming libreng payo at payo upang tulungan kang harapin ang problema. Tingnan ang sumusunod:

GamCare (UK)

National Council on Problem Gambling (US)

Gamble Aware

Priory Group